Đánh Giá Trung Tâm Và Thầy | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Đá Oachanh
Đá Oachanh

Đánh Giá Trung Tâm Và Thầy

Ưu điểm

Cách thầy dạy rất dễ hiểu, rất kĩ càng và truyền đạt tốt, chi tiết, hay hơn bất kì nơi nào mình từng học

Điểm cần cải thiện

Không có điểm cần cải thiện ạ

Trải nghiệm và lời khuyên

Lời khuyên: rất rất nên học ở trung tâm này nha các bạn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn