Dễ Cải Thiện Khả Năng Tiếng Anh | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Dễ Cải Thiện Khả Năng Tiếng Anh

Ưu điểm

- Giáo viên nhiệt tình, dịch vụ chăm sóc học viên khá tốt, giải thích và hỗ trợ nhiệt tình
- Giờ học với giáo viên nước ngoài cao hơn so với các trung tâm ở mức tương tự
- Số lượng học viên một lớp ít, độ tương tác với giáo viên cao, dễ cải thiện khả năng tiếng Anh

Điểm cần cải thiện

- Cách sắp xếp lịch học bù, hiện tại có quyền lợi cho phép học bù nhưng không học được buổi đã bị lỡ, đều học 1 nội dung hoàn toàn khác
- Giờ học hơi kín, học 3 tiếng/buổi khiến học viên khó tiếp thu hơn
- Giáo trình trắng đen, có thể cải thiện thành màu (nếu được)

Trải nghiệm và lời khuyên

Giáo viên trẻ, có trình độ chuyên môn cao và giảng dạy nhiệt tình. Học không bao giờ là đủ, hãy học ngay khi bạn có thể.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn