Giao Nhiều Bài Tập Hơn | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giao Nhiều Bài Tập Hơn

Ưu điểm

- Cơ sở vật chất hiện đại và sạch sẽ
- Nhân viên tư vấn nhiệt tình và hỗ trợ hết mức có thể cho học viên
- Giáo viên rất nhiệt tình và vui tính

Điểm cần cải thiện

- Giao nhiều bài tập, thúc đẩy học viên bằng cách bắt buộc làm bài tập
- Speaking khó được cải thiện, trung tâm cần lập CLB tiếng Anh hoặc tổ chức nhiều cuộc thi thử cho học viên
- Trung tâm nên tạo một trang web để tiện cho việc giao và kiểm tra bài tập

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trung tâm Mc IELTS dạy học theo kiểu tự giác, nên học viên muốn thấy rõ hiệu quả phải học tập thêm ở ngoài và luyện tập.
- Phòng học rất rộng và có máy lạnh, mỗi lớp học chỉ khoảng 12 học viên nên không ồn ào.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn