Giáo Trình Đầy Đủ Và Chi Tiết | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Trình Đầy Đủ Và Chi Tiết

Ưu điểm

- Giáo viên tận tâm, nhiệt tình
- Giáo trình đầy đủ và chi tiết

Điểm cần cải thiện

Trung tâm tạm ổn cho đến thời điểm hiện tại. Về phần thi test xếp lớp nên sắp xếp thi full kỹ năng hoặc thầy test đầu vào nên kiên nhẫn khi interview hơn. Ví dụ, khi đi thi test lớp với 2 nười thì 1 người được interview test talking kỹ.

Trải nghiệm và lời khuyên

Không có ý kiến.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn