Giáo Viên Có Trình Độ Chuyên Môn Cao | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Có Trình Độ Chuyên Môn Cao

Ưu điểm

- Giáo viên nhiệt tình, sẵn sàng trả lời câu hỏi của tất cả mọi người, hòa đồng, vui vẻ
- Giáo viên có trình độ chuyên môn cao
- Lớp học sạch sẽ, mát mẻ

Điểm cần cải thiện

Không thể kết nối với wifi

Trải nghiệm và lời khuyên

Cảm thấy thoải mái, thích học, không bị áp lực

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn