Giáo Viên Dành Thêm Thời Gian Luyện Speaking Skill Với Học Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Dành Thêm Thời Gian Luyện Speaking Skill Với Học Viên

Ưu điểm

- Marketing tốt
- Giảng viên cung cấp tài liệu học hữu ích

Điểm cần cải thiện

- Giáo viên nên dành nhiều thời gian để luyện speaking skill với học viên hơn là học viên tự luyện với nhau
- Thư viện hỗ trợ học viên tự học tại trung tâm

Trải nghiệm và lời khuyên

- Lựa chọn khóa học phù hợp với khả năng bản thân
- Mạnh dạn giao tiếp và luyện tập nói

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn