Giáo Viên Giảng Bài Hứng Thú | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Giảng Bài Hứng Thú

Ưu điểm

- Giáo viên và trợ giảng tận tâm, vui vẻ
- Lớp học không đông học viên
- Giáo viên giảng bài hứng thú
- Giáo viên có cho thêm bài tập ngoài lớp

Điểm cần cải thiện

Máy lạnh hơi lạnh

Trải nghiệm và lời khuyên

Không có ý kiến

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn