Giáo Viên Mcielts | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Giáo Viên Mcielts

Ưu điểm

quan tâm học sinh

Điểm cần cải thiện

cơ sở vật chất ở BTX

Trải nghiệm và lời khuyên

nên dành nhiều thời gian tự học, giáo viên tận tâm và quan tâm học sinh nên có thể gửi bài và nhờ họ đánh giá giúp và nhận xét, phương pháp dạy khá dễ hiểu và có hiệu quả đặc biệt là thầy Joel rất dễ thương

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn