Giáo Viên Nước Ngoài Vui Tính, Dạy Hiệu Quả | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Nước Ngoài Vui Tính, Dạy Hiệu Quả

Ưu điểm

- Có giáo viên nước ngoài dạy, cải thiện speaking và listening
- Giáo viên thân thiện, hỗ trợ tốt
- Rèn speaking liên tục

Điểm cần cải thiện

- Phòng học cần có máy chiếu, giảng dạy bằng video. Nên nâng cấp phòng học
- Nên cho giáo viên Việt dạy writing thì hiệu quả sẽ tốt hơn
- Có thể chia ra nhiều buổi, 1 buổi 3 tiếng hơi mệt

Trải nghiệm và lời khuyên

- Hầu hết giáo viên nước ngoài vui tính, thân thiện
- Phòng học hơi kém, thiếu thiết bị

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn