Great Center For Ielts Learners - Đánh giá về Trung Tâm Mc IELTS | Edu2Review
📌 Cách để giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Top 1: Học 1 kèm 1 với giáo viên. Nhận ưu đãi 20% ở đây 👉
📌 Cách để giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Top 1: Học 1 kèm 1 với giáo viên. Nhận ưu đãi 20% ở đây 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Great Center For Ielts Learners

   Pham Van Khoa
   Pham Van Khoa

   Ưu điểm

   All are excellent

   Điểm cần cải thiện

   Not any complaints

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Studying at Mc Ielts has helped me prepare better and be more confident to take the IELTS exam. Luckily, I got my score with a possible total score of 6.5. I am very grateful to Mr. Michael for his inspiration and encouragement to help me maintain and focus on studying in my Intermediate course. Teacher Michael gave me some helpful methods to help me stay focused, simple, and well organized, especially writing an idea draft of my Speaking answer.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.