Highly Recommended | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Quí Nguyễn
Quí Nguyễn

Highly Recommended

Ưu điểm

Chất lượng tại trung tâm rất tốt. Giảng viên giỏi chuyên môn, tận tình. Chương trình học dễ hiểu, thực tế. Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, có trách nhiệm.

Điểm cần cải thiện

Nhiều bài tập hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Chất lượng tại trung tâm rất tốt. Giảng viên giỏi chuyên môn, tận tình. Chương trình học dễ hiểu, thực tế. Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, có trách nhiệm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn