Học Phí Hợp Lý | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Phí Hợp Lý

Ưu điểm

- Linh hoạt, tư vấn khóa học tốt
- Giáo viên nhiệt tình
- Học phí phải chăng, hợp lý

Điểm cần cải thiện

- Nên cho bài tập về nhà và có giảng viên hỗ trợ sửa bài để kiểm tra lại hiểu biết của học viên
- Nên cải thiện thêm về giáo trình, tốc độ bài học hơi chậm
- Chờ khai giảng lớp học mới hơi lâu

Trải nghiệm và lời khuyên

Học trên lớp và kết hợp tự học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn