Học Phí Không Quá Mắc, Chất Lượng Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Nhi Nguyễn
Nhi Nguyễn

Học Phí Không Quá Mắc, Chất Lượng Tốt

Ưu điểm

Giáo viên thân thiệt, tận tình giảng dạy

Điểm cần cải thiện

Nội dung giáo trình cần được soạn kỹ

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau khi đã hoàn thành xong 1 khóa học thì mình thấy những ai đang muốn đến Mc IELTS học thì nên đến đây học, mình thấy từ nhân viên đến giáo viên đều rất tận tình hướng dẫn mình, không khí lớp học rất thoải mái

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn