Học Phí Phải Chăng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Phí Phải Chăng

Ưu điểm

- Giáo viên thân thiện, dạy dễ hiểu, luôn tạo tiếng cười ở trong lớp, tận tình
- Tài liệu học dễ sử dụng, dễ hiểu
- Học phí phải chăng

Điểm cần cải thiện

- Cửa bị hư
- Bút hay hết mực làm quá trình dạy của giáo viên hơi bị gián đoạn, làm thầy bị tụt mood

Trải nghiệm và lời khuyên

Không có ý kiến

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn