Học Phí Thấp, Chất Lượng Cao | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Nhi Ly
Nhi Ly

Học Phí Thấp, Chất Lượng Cao

Ưu điểm

Phân bố thoi gian học hợp lý. Học phí khá mềm so với mặt bằng chung. Giáo viên thân thiện, gần gũi. Sách học dễ hiểu. Bộ phận tiếp tân take care học sinh rất kĩ. Mọi người nên học ở đây

Điểm cần cải thiện

Mọi thứ đều ok ngoại trừ phòng học hơi nhỏ.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm của mình ở Mc ielts rất tốt. Môi trường học tập gần gũi. Giáo viên thân thiện. Các tài liệu đc in trong sách đều được trích dẫn nguồn. Tránh tình trạng “đạo văn”. Bộ phận tiếp tân take care học sinh rất rất kĩ lưỡng. Các chị cực kì dễ thương luôn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn