I Got Ielts 6.5 After Attending Foundation Class - Đánh giá về Trung Tâm Mc IELTS | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   I Got Ielts 6.5 After Attending Foundation Class

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review

   Ưu điểm

   Easy to catch up event it is the online class

   Điểm cần cải thiện

   Nothing to complain about

   Trải nghiệm và lời khuyên

   I decided to register for the Foundation class at Mc IELTS following Mr. Gary's recommendation. My teachers are Mr. Claro and Mr. Weber. Their teaching approach is excellent, with detailed instruction and guidance for all four skills to be well prepared for my very first test. I’d like to give many thanks to Mr. Gary, Mr. Claro, and Mr.Weber for helping me to get IELTS 6.5 after 1 month of attending the Foundation class

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.