Lớp Học Ít Học Viên, Đảm Bảo Chất Lượng Giảng Dạy | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Lớp Học Ít Học Viên, Đảm Bảo Chất Lượng Giảng Dạy

Ưu điểm

- Thầy giáo rất tốt, có chuyên môn dạy IELTS
- Lớp học ít học viên vì vậy đảm bảo chất lượng giảng dạy
- Học viên đa dạng, thân thiện và luôn hòa hợp, năng phát biểu, tương tác tốt

Điểm cần cải thiện

- Mình học thử qua lớp Advanced của thầy khác (không nhớ tên) và mình không thấy được sự hiệu quả trong cách giảng dạy của thầy. Cho nên cảm nhận chung về chương trình giảng dạy tại trung tâm không đồng đều.
- Mình nghĩ lớp Advanced nên có thêm kỹ năng Reading.
- Về việc đăng ký học bù, sau khi đăng ký thành công qua G-Form vẫn không nhận được thông báo về buổi học bù (sau 2 tuần).

Trải nghiệm và lời khuyên

Vì đây là khóa học đầu tiên cho nên mình không có nhiều trải nghiệm. Đối với lớp của thầy Rusty, bài học và lượng bài tập đủ, không bị áp lực.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn