Lớp Học Ok | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Gamin Lee
Gamin Lee

Lớp Học Ok

Ưu điểm

Giáo vien nước ngoài nghiêm khắc

Điểm cần cải thiện

Nên giảm giá học phí nhiều hơn cho học vien cũ

Trải nghiệm và lời khuyên

Giáo trình khá ổn và cuối khoá có bài test như đi thi thật

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn