Lớp Học Tốt Giáo Viên Nhiệt Tình, Nhân Viên Tư Vấn Giúp Đỡ Sinh Viên | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

choco co
choco co

Lớp Học Tốt Giáo Viên Nhiệt Tình, Nhân Viên Tư Vấn Giúp Đỡ Sinh Viên

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình giúp đỡ học viên trong lúc học

Điểm cần cải thiện

Giáo trình còn dài, bài học lướt hơi nhanh

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học, nên test trước khi chọn lớp để tiếp thu dễ hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn