Luyện Thi Ielts | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Luyện Thi Ielts

Ưu điểm

Chương trình dạy và học rất vừa ý, dễ hiểu và tiến bộ.
Giảng viên dễ thương và tận tình.

Điểm cần cải thiện

Thu phí xe, nếu trung tâm hông thu phí xe sẽ tốt hơn ạ.

Trải nghiệm và lời khuyên

Đi học đầu đủ và nói chuyện trong giờ học để tiếp thu 100% bài học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn