Mc Ielts Là Sự Lựa Chọn Đúng Đắn Nhất | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Mc Ielts Là Sự Lựa Chọn Đúng Đắn Nhất

Ưu điểm

- Trình độ giáo viên chuyên nghiệp
- Tư vấn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình
- Chương trình học chuyên sâu

Điểm cần cải thiện

- Bài tập nhiều hơn
- Thời gian nhiều hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trung tâm chất lượng chuyên nghiệp cả về giáo viên, chương trình, tư vấn viên
- Mình đã đắn đo rất nhiều để chọn 1 trung tâm chất lượng và Mc IELTS là sự lựa chọn đúng đắn nhất

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn