Mình Rất Hài Lòng Về Việc Theo Học Tại Mc Ielts | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Trần Thị Thanh Huyền
Trần Thị Thanh Huyền

Mình Rất Hài Lòng Về Việc Theo Học Tại Mc Ielts

Ưu điểm

lớp học vui vẻ, sôi nổi giảng viên nhiệt tình, chia sẻ nhiều kiến thức bổ ích nhân viên tư vấn xinh, nói chuyện nhỏ nhẹ, dễ thương học phí tương đối

Điểm cần cải thiện

cần mở thêm nhiều lớp học song song để tiện cho việc học bù của học viên

Trải nghiệm và lời khuyên

tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời tại MC IELTS cùng với thầy Carter và các bạn học viên. Các bạn học sinh, sinh viên đang hướng tới kì thi IELTS nên tham gia các khoá học bổ ích của trung tâm MC IELTS

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn