Nhận Xét Trung Tâm Mc Ielts | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

thy le
thy le

Nhận Xét Trung Tâm Mc Ielts

Ưu điểm

Giáo viên bản ngữ được đào tạo
Thầy dạy writing rất ok nộp bài tập qua gmail được thầy sửa chi tiết
Được dạy những cấu trúc hay trong writing

Điểm cần cải thiện

Kĩ năng nói nên sửa lỗi cho học sinh
Giáo trình có 1 số điểm không thực sự cần thiết

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học thầy Mike . Thầy dễ thương nhất mình từng học. Tận tâm chuyên nghiệp luôn lắng nghe mặc dù mình nói tiếng anh đôi khi thầy không hiểu

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn