Pre Ielts - Mc Ilest - Đánh giá về Trung Tâm Mc IELTS | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Pre Ielts - Mc Ilest

Xuyến Nguyễn
Xuyến Nguyễn

Ưu điểm

Giáo viên thân thiện, nhiệt tình giảng dạy và tạo không khí thoải mái trong lớp

Điểm cần cải thiện

Cần thêm bài tập cho lớp Pre

Trải nghiệm và lời khuyên

Chăm làm bài tập và thực hành nhiều hơn để cải thiện kỹ năng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.