Rất Hài Lòng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Rất Hài Lòng

Ưu điểm

Mình học cấp tốc để thi Ielts trong vòng 1 tháng ở trung tâm đạt được kết quả khá cao. Bài test đầu vào cho Speaking mình chỉ đạt tầm 5.5 và writing là 5.0 thì sau khi học và thi kết quả thi speaking mình đạt 6.5 và writing đạt 6.0. Thầy Rusty Massie rất nhiệt tình tâm huyết lại có nhiều kinh nghiệm giảng dạy. Thầy sửa bài writing và speaking cho mình rất chi tiết. Thật sự rất hài lòng. Nhất định sẽ quay lại trung tâm học tiếp.

Điểm cần cải thiện

chưa nhận ra điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình học cấp tốc để thi Ielts trong vòng 1 tháng ở trung tâm đạt được kết quả khá cao. Bài test đầu vào cho Speaking mình chỉ đạt tầm 5.5 và writing là 5.0 thì sau khi học và thi kết quả thi speaking mình đạt 6.5 và writing đạt 6.0. Thầy Rusty Massie rất nhiệt tình tâm huyết lại có nhiều kinh nghiệm giảng dạy. Thầy sửa bài writing và speaking cho mình rất chi tiết. Thật sự rất hài lòng. Nhất định sẽ quay lại trung tâm học tiếp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn