Rất Hài Lòng - Đánh giá về Trung Tâm Mc IELTS | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Rất Hài Lòng

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Giáo viên tận tâm

Điểm cần cải thiện

Không có..........

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên đến học tại trung tâm, giáo viên có tâm có tầm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.