Rất Tôt, Đáng Theo Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Thiện Phạm
Thiện Phạm

Rất Tôt, Đáng Theo Học

Ưu điểm

Chất lượng giảng viên tốt. Phòng học rộng rãi. Nhân viên tư vấn rõ ràng, dễ hiểu. Giáo trình hay.

Điểm cần cải thiện

Thời gian học khá khó cho những người đã đi làm

Trải nghiệm và lời khuyên

I have just finished two courses with Michael, he is actually a good teacher. He also has a really good sense of humour. I've learned many excited things in the class. My skills became better than before. thanks very much!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn