Review Kết Quả Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Quân Phạm
Quân Phạm

Review Kết Quả Học Tập

Ưu điểm

Không khí lớp sôi động, giảng viên có kinh nghiệm chuyên sâu. Giáo trình phù hợp với mọi lớp. Nhân viên tư vấn nhiệt tình giúp đỡ

Điểm cần cải thiện

Tất cả đều tốt

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau một khóa học ở đây, tôi cảm thấy McIELTS là lựa chọn đúng đắn cho những bạn cần học tiếng anh và thi những bài test vì học ở đây điểm của mình được nâng cao hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn