Review Khóa Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Vinh Đồng Bọn
Vinh Đồng Bọn

Review Khóa Học

Ưu điểm

- Được hệ thống lại rất nhiều ngữ pháp căn bản và sâu.
- Giảng viên vô cùng nhiệt tình và có tâm, vui vẻ không quạo khi học sinh đặt câu hỏi, đi rất sâu giúp học sinh hiểu kiến thức có hệ thống và không máy móc.
- Những vấn đề thắc mắc về khóa học mình có liên lạc thông qua website của trung tâm đều được trả lời đầy đủ không có gì phải phần nàn.

Điểm cần cải thiện

- Về phần giáo trình còn một số lỗi nhỏ như dấu câu, viết hoa...
- Đề kiểm tra cuối khóa nên update nhiều câu hỏi hơn bao quát hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Đối với những bạn bị mất căn bạn giống mình thì rất nên tham gia học từ khóa Pre IELTS này.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn