Sự Lựa Chọn Tuyệt Vời | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Giang Lê
Giang Lê

Sự Lựa Chọn Tuyệt Vời

Ưu điểm

Giảng viên vui tính, giáo trình ngắn gọn dễ hiểu, trang thiết bị đầy đủ, học viên cùng lớp hoà đồng, vui vẻ

Điểm cần cải thiện

Trung tâm nằm trên đường 1 chiều khó đi chuyển, nhiều đèn đỏ

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên dành thời gian học Tiếng Anh vì nó sẽ giúp bạn trông việc học và việc làm sau này

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn