Tăng Thời Gian Thực Hành | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tăng Thời Gian Thực Hành

Ưu điểm

- Học phí rẻ, hợp lý
- Gió viên tốt, quan tâm học viên
- Dạy học đúng giờ

Điểm cần cải thiện

- Cơ sở vật chất: nước uống, WC, giữ xe
- Take care học viên còn hời hợt
- Thực hành vẫn còn hạn chế

Trải nghiệm và lời khuyên

- Đi học phải quyết tâm
- Chịu khó nói, siêng làm bài tập
- Mang tiền lẻ giữ xe và nước uống
- Học từ đầu Pre IELTS nếu muốn nền tảng chắc

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn