Tập Luyện Speaking Với Giáo Viên Nhiều Hơn | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tập Luyện Speaking Với Giáo Viên Nhiều Hơn

Ưu điểm

- Thầy cô cho rất nhiều tài liệu (tài liệu về speaking và writing là chủ yếu dành cho lớp advanced).
- Học phí trung tâm rất ổn so với những trung tâm dạy về ILETS khác.

Điểm cần cải thiện

- Nên có phần tập luyện về speaking với giáo viên nhiều hơn (vì chủ yếu tập luyện trong nhóm nhỏ thay vì nói 1:1 với thầy cô).
- Nên có thêm 1 buổi luyện về reading và listening vì em thấy trung tâm chỉ tập trung vào speaking và writing thôi.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Các bạn nên làm bài tập về nhà đầy đủ (sẽ cải thiện kỹ năng của bạn nhiều).
- Có thể tiến bộ tốt kỹ năng speaking khi các bạn bắt đầu học các lớp từ Inter trở lên.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn