Thầy Cô , Chat Luong Giang Day , Hoc Phi | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

nhân vũ
nhân vũ

Thầy Cô , Chat Luong Giang Day , Hoc Phi

Ưu điểm

Nếu bạn nào hoc thì thầy Claro với Khoa Inter là quyet dinh sang suot . Thay nhiet tinh và chấm nhiều bài ko than

Điểm cần cải thiện

Khong có gì cần cai thien cả

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên hoc tai trung tâm vì chat luong giảng day . Lên cao thì dạy ok l

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn