Thầy Cô Sửa Các Bài Essay Rất Chi Tiết | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thầy Cô Sửa Các Bài Essay Rất Chi Tiết

Ưu điểm

Thầy cô rất thân thiện và sẵn sàng giải đáp câu hỏi trong lớp, ngoài ra các thầy cô sửa các bài essay rất chi tiết và mỗi lần đều đánh giá bài theo thang điểm IELTS.

Điểm cần cải thiện

- Thỉnh thoảng liên lạc với trung tâm bằng email hơi bị gián đoạn
- Nơi giảng dạy của trung tâm là trong nơi tổ chức các hoạt động sau giờ học của học sinh nên khá đông và đi qua nơi các bạn chơi thể thao

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình cảm thấy việc tự giác làm homework và tổng hợp các kiến thức học được trên lớp chiếm phần quan trọng trong cải thiện IELTS. Vì một buổi học có thời lượng khá dài và thầy cô không nghiêm khắc về homework mặc dù luôn sẵn sàng sửa bài cho mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn