Trang Thiết Bị Hiện Đại | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Trang Thiết Bị Hiện Đại

Ưu điểm

- Học với người bản ngữ
- Giáo viên rất thân thiện, vui vẻ
- Trang thiết bị hiện đại, học máy lạnh

Điểm cần cải thiện

- Nên có nước uống
- Giáo trình nên có nhiều ví dụ hơn. Như trang 36 hoặc 37 sách giáo trình Foundation có các công thức, từ vựng, hình ảnh nhưng không có các ví dụ cụ thể

Trải nghiệm và lời khuyên

Học rất tốt, các bạn nên đăng ký học ở đây

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn