Trợ Giảng Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Trợ Giảng Nhiệt Tình

Ưu điểm

- Học phí vừa phải so với các trung tâm khác vì có giáo viên nước ngoài dạy
- Cơ sở vật chất tiện lợi, mát mẻ, rộng rãi
- Giáo viên thân thiện, trợ giảng nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

- Cần có nước uống
- Phương pháp dạy cần tạo điều kiện cho học viên được sử dụng tiếng Anh nhiều hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

- Mc IELTS là một nơi đáng học, phù hợp với sinh viên
- Môi trường học thân thiện, bản thân tự tin phát huy kỹ năng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn