Trung Tâm Mc Ielts | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Dương Hữu Tiến
Dương Hữu Tiến

Trung Tâm Mc Ielts

Ưu điểm

Các anh chị ở trung tâm tư vấn cho mình rất nhiệt tình. Giảng viên hướng dẫn cách làm bài dễ hiểu và thiết thực. Giáo trình đầy đủ và rất chi tiết cho từng phần. Không khí lớp học rất sôi nổi và hoà đồng.

Điểm cần cải thiện

Với mình thì trung tâm không cần phải cải thiện thêm

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất hữu ích về giảng viên và chất lượng giảng dạy. Bên cạnh đó thì lớp học rất sôi nổi cũng như hoà đồng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn