Trung Tâm Mc Ielts | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Bảo Hiếu Nguyễn
Bảo Hiếu Nguyễn

Trung Tâm Mc Ielts

Ưu điểm

Chất lượng bài giảng tốt Giáo viên trợ giúp tận tình

Điểm cần cải thiện

Không cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Vừa học xong một khoá và thấy rằng điểm số cải thiện rất nhiều. Khuyến khích các bạn nên học ở đây

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn