Trung Tâm Mc Ielts | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Bình Nhật
Bình Nhật

Trung Tâm Mc Ielts

Ưu điểm

Thầy dạy rất tuyệt vời, đặc biệt là thầy Gary. Thầy chính là người truyền cho mình ngọn lửa với writing. Ngoài ra, các nhân viên tư vấn cũng rất nhiệt tình, trả lời các câu hỏi rất nhanh. Rất ấn tượng với trung tâm!!

Điểm cần cải thiện

Trung tâm có cơ sở vật chất cũng như giáo viên có trình độ chuyên môn cao nên không có gì cần cải thiện nữa cả.

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau 1 khóa học writing cùng thầy mình đã thích kĩ năng viết luận hơn. Và những ai cần tìm trung tâm thì Mc Ielts là 1 lựa chọn đúng đắn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn