Trung Tâm Mc Ielts | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trung Tâm Mc Ielts

Ưu điểm

Mình đã hoàn thành khóa học Pre IELTS ở đây và thấy kết quả cũng khả quan nên quyết định học thêm 1 lớp nữa. Giáo viên đa quốc gia, vui vẻ, nhiệt tình và hỗ trợ học viên. Phòng học ổn, có máy lạnh. Nhân viên tư vấn rất tốt, điềm đạm và nhiệt tình hỗ trợ.

Điểm cần cải thiện

Tài liệu học cần cải thiện hơn về chất lượng

Trải nghiệm và lời khuyên

Cảm thấy có tiến bộ sau khóa học, quan trọng phải luyện tập thêm sau giờ học và làm bài tập về nhà để có kết quả tốt hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn