Học Phí Và Số Lượng Học Viên Trong Lớp Rất Đảm Bảo Cho Việc Học
Đánh giá về

Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Bách Khoa TP. HCM BK English (bkenglish.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Phí Và Số Lượng Học Viên Trong Lớp Rất Đảm Bảo Cho Việc Học

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình Học phí phù hợp Số lượng học sinh trong một lớp không quá nhiều (khoảng 15 học sinh)

Khuyết điểm

Khá ít chi nhánh Cơ sở vật chất không quá hiện đại

Trải nghiệm

Mình khá hài lòng về trung tâm mình đang theo học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn