Giảng Viên Và Nhân Viên Khá Nhiệt Tình
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại Ngữ Dương Minh (duongminh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giảng Viên Và Nhân Viên Khá Nhiệt Tình

Ưu điểm

- Cơ sở vật Chất tốt - trình độ giảng dạy của giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài tốt - Thái độ nhiệt tình của nhân viên trung tâm

Khuyết điểm

- thu hẹp thời gian giảng dạy để học viên học ít hiểu nhiều

Trải nghiệm

N\A

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn