Giảng Viên Dạy Dễ Hiểu, Thu Hút Học Viên
Đánh giá về

Trung Tâm Ngoại Ngữ Hội đồng Anh British Council (britishcouncil.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giảng Viên Dạy Dễ Hiểu, Thu Hút Học Viên

Ưu điểm

Giáo viên dạy tốt Bài giảng dễ hiểu, thu hút Cơ sở vật chất ok

Khuyết điểm

Em Không Biết

Trải nghiệm

Em thấy cũng ok

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn