Icc Rất Tuyệt Vời - Đánh giá về Trung tâm Ngoại ngữ ICC | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Icc Rất Tuyệt Vời

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

đội ngũ giáo viên nước ngoài, trợ giảng tốt, cơ sở vật chất hiện đại, dịch vụ tuyệt vời

Điểm cần cải thiện

không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

đăng kí học để trải nghiệm môi trường 100% tiếng anh

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.