Giáo Viên Giảng Bài Dễ Hiểu | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Ngoại Ngữ Khoa Trí (ngoaingukhoatri.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Giáo Viên Giảng Bài Dễ Hiểu

Ưu điểm

- Giáo viên nhiệt tình, thân thiện
- Giáo trình chất lượng
- Nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt của bản thân

Điểm cần cải thiện

- Phòng học nhỏ, không thoải mái
- Lớp ồn vì học gần các lớp KIDs
- Trung tâm ít giáo viên, nên phải dạy một lúc nhiều học viên. Ban đầu học, mình phải ngồi chờ giáo viên đến giảng bài nhưng sau này góp ý với cô nên đã cải thiện hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên học ở Khoa Trí, mọi thứ đều rất ok chỉ trừ vài điểm mình nói ở trên.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn