Chất Lượng Rất Đảm Bảo, Uy Tín
Đánh giá về

Trung Tâm KTDC Group

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Rất Đảm Bảo, Uy Tín

Ưu điểm

Uy tín, chất lượng, giảng viên nhiệt huyết

Khuyết điểm

Chi phí hơi cao Thời lượng một buổi còn ít Cần những đổi mới thú vị hơn

Trải nghiệm

Hài lòng cơ bản Nếu muốn học chất lượng hãy chọn KTDC.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn