Đánh Giá Chất Lượng Trung Tâm Ktdc | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm KTDC Group

Do Tan Tai
Do Tan Tai

Đánh Giá Chất Lượng Trung Tâm Ktdc

Ưu điểm

Phương pháp giảng dạy sáng tạo. Giảng viên chuyên môn cao và có kĩ năng sư phạm tốt. Môi trường học tập thoải mái. Tư vấn viên nhiệt tình, thái độ tích cực.

Điểm cần cải thiện

Tiết học nên kéo dài từ 1.5h thành 2h.

Trải nghiệm và lời khuyên

Đây thật sự là một nơi đáng để trải nghiệm cho các bạn có quan tâm đến việc học tiếng Anh và đặc biệt là IELTS. Là nơi truyền động lực, cảm hứng học tiếng Anh cho mọi người.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn