Đánh Giá Chất Lượng Trung Tâm Ktdc | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm KTDC Group

Tấn Tài
Tấn Tài

Đánh Giá Chất Lượng Trung Tâm Ktdc

Ưu điểm

Phải thật sự nói rằng đây là trung tâm học và luyện thi IELTS "Đáng đồng tiền bát gạo". Phương pháp giảng dạy sáng tạo. Giảng viên chuyên môn cao và có kĩ năng sư phạm tốt. Môi trường học tập thoải mái. Tư vấn viên nhiệt tình, thái độ tích cực.

Điểm cần cải thiện

Mỗi tiết học nên kéo dài 2h

Trải nghiệm và lời khuyên

Phải thật sự nói rằng đây là trung tâm học và luyện thi IELTS "Đáng đồng tiền bát gạo". Phương pháp giảng dạy sáng tạo. Giảng viên chuyên môn cao và có kĩ năng sư phạm tốt. Môi trường học tập thoải mái. Tư vấn viên nhiệt tình, thái độ tích cực.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn