Đánh Giá Chất Lượng Trung Tâm Ngoại Ngữ Ktdc Group - Đánh giá về Trung Tâm Ngoại Ngữ KTDC Group | Edu2Review
📌 Cách để giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Top 1: Học 1 kèm 1 với giáo viên. Nhận ưu đãi 20% ở đây 👉
📌 Cách để giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Top 1: Học 1 kèm 1 với giáo viên. Nhận ưu đãi 20% ở đây 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Đánh Giá Chất Lượng Trung Tâm Ngoại Ngữ Ktdc Group

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review

   Ưu điểm

   The teacher was really enthusiastic, energetic and supportive to all of his students. He also usually smiles to create a great atmosphere in class. In regard to his teaching methods, he built an active class and encouraged students to speak English 100% in his lessons. Furthermore, he always explains new vocabulary very carefully and then we will separate into small groups to practice speaking about vocabulary such as idioms and collocation.

   Điểm cần cải thiện

   Học online đôi khi gặp khó khăn vì mạng yếu.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Các bạn nên trải nghiệm và sẽ không hối hận khi học ở đây.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.