Đánh Giá Về Trung Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm KTDC Group

Nguyễn Hoàng Nguyệt Quế
Nguyễn Hoàng Nguyệt Quế

Đánh Giá Về Trung Tâm

Ưu điểm

Mình thì chưa có cơ hội để đăng kí khóa học tại đây, nhưng thông qua việc tham dự Workshop, mình cảm nhận được không khí dạy và học ở đây rất thân thiện. Các thầy cô đều tận tình và truyền cảm hứng rất rất nhiều cho tụi mình.
Thầy cô cung cấp những kiến thức cơ bản đến chuyên sâu và đặc biệt là những kĩ năng rất thực tế luôn.
Hy vọng thời gian tới, mình sẽ có cơ hội để học tập tại đây.

Điểm cần cải thiện

Không có, mong trung tâm giữ vững chất lượng như hiện tại

Trải nghiệm và lời khuyên

Lịch học phù hợp, giáo viên tận tình, lộ trình phù hợp nhu cầu từng học viên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn